Gode referanser

Vi har i en årrekke levert tavler til flere tusen anlegg.

Her har vi plukket noen anlegg for å vise bredde og erfaring.

Flere referanser på forespørsel


Marine Harverst Valsneset 10 hovedfordelinger med skinneføringer til trafoer
Marine Harvest Bessaker
Agregater og nye trafoføringer mm
Rockheim Ford. For nytt museum på Brattøra, Trondheim
Sparebank1 Nytt hovedkontor
3 h.f. og 60 u.f.
Q-Free
112 aut.skap for veiprising til Portugal og Slovakia
Skogn Barne- og U. skole 3 hovedford. Og ca 10 underfordelinger
IKEA Leangen fase II Fordelinger for tilbygg
Vision Tech Ca 90 skap for vinsj og mooring til Hundai verft i Korea
NTNU Byggtekn.lab, Vitenskapsmuseet m.fl.
St. Olavs Hospital Fremtidens Operasjonsstuer Nye fordelinger
Nidaros Domkirke Ny hovedfordeling, flere styreskap for lysstyring
Melhus Videreg.skole Rehab. og nye underford. 5 stk.
Thermotite, Orkanger Styretavle: flere typer bl.a. for varmesoner
Elkem Thamshavn Styretavle: pakkeanlegg, støvrenseanlegg
Ørland Flystasjon Flyavisingsanlegg, styretavle
Frei Videreg.skole Hovedford. og 10 underfordelinger
Flyhangar Ørlandet Hovedfordeling og stying for slokkeanlegg
Orkdal Kommune VA-anlegg, Automasjon
Orkla Exolon Hovedfordelinger, underfordelinger og flere automasjonstavler
Heimdal Varmesentral Hovedfordeling, Form 4
Bodø Flystasjon Ford. for flyplassbelysning
Hydro Aluminium, Sunndalsøra Hovedford., Brannstasjon, Stamperigg, Anodebrennovn mm
Domus Senter, Bårdshaug Kjøpesenter med hovedfordelinger og flere underfordelinger.
Rica Park Hotell, Molde Hovedfordelinger og 16 underfordelinger
Nedre Elvehavn, Trondheim Kjølesentral
Moen Slip 148 stk starterskap

Bildegalleri

En variert portefølje

Etter mange år i bransjen, har Elseko levert skreddersydde løsninger til flere tusen bygg og anlegg over hele Midt-Norge. Det har gitt oss bred erfaring innen alt fra større nyinstallasjoner til mindre rehabiliteringer.


Prosjekter

 • Industri og produksjon
 • Kommunale bygg og anlegg
 • Kontorbygg og forretninger
 • Sykehus og helsebygg
 • Fiskeri og oppdrettsanlegg
 • Landbruk
 • Skipsverft og onshore oljeindustri • Flystasjoner
 • Hoteller
 • Boliger

KUNDER

 • Elektroinstallatører
 • Automasjonsleverandører
 • Større industribedrifter
 • Utstyrsleverandører
 • Private
 • Landbruk
 • Andre tavlebyggere

Vi velger hovedsakelig utstyrsleverandører etter kundens ønsker.


Kriterier ved valg av leverandør er:

 • Kvalitet
 • kompetanse
 • leveringsdyktighet
 • pris