Kunder og leveranser over hele Midt-Norge

Elseko har etter mange år i bransjen levert skreddersydde løsninger til flere tusen bygg og anlegg over hele Midt-Norge.

Ikon - hus med ledning

Bred erfaring og tilfredsstilte kunder

Vår kombinasjon av høy faglig kompetanse og leveringsdyktighet tilfredsstiller våre kunders krav til og forventninger til kvalitet og fleksibilitet. Elseko skaper tryggheten kunden fortjener med pålitelige installasjoner som er avgjørende i den daglige driften av ulike virksomheter.

Våre referanser

Her har vi plukket ut noen utførte prosjekter for å vise vår bredde og erfaring.

Marine Harverst Valsneset

 • 10 hovedfordelinger med skinneføringer til trafoer. 

Marine Harvest Bessaker

 • Aggregater og nye trafoføringer mm.

Rockheim

 • Ford. For nytt museum på Brattøra, Trondheim.

Thermotite, Orkanger

 • Styretavle: flere typer bl.a. for varmesoner.

Elkem Thamshavn

 • Styretavle: pakkeanlegg, støvrenseanlegg.

Orkla Exolon

 • Hovedfordelinger, underfordelinger og flere automasjonstavler.

Heimdal Varmesentral

 • Hovedfordeling, Form 4.

Nedre Elvehavn, Trondheim

 • Kjølesentral.

Sparebank1 Nytt hovedkontor

 • 3 h.f. og 60 u.f.

Q-Free

 • 112 aut.skap for veiprising til Portugal og Slovakia.

Skogn Barne- og U. skole

 • 3 hovedford. Og ca. 10 underfordelinger.

IKEA Leangen fase II

 • Fordelinger for tilbygg.

Ørland Flystasjon

 • Flyavisingsanlegg, styretavle.

Frei Videreg.skole

 • Hovedford. og 10 underfordelinger.

Bodø Flystasjon

 • Ford. for flyplassbelysning.

Hydro Aluminium, Sunndalsøra

 • Hovedford., Brannstasjon, Stamperigg, Anodebrennovn mm.

Moen Slip

 • 148 stk starterskap.

Vision Tech

 • Ca. 90 skap for vinsj og mooring til Hyundai verft i Korea.

NTNU

 • Byggtekn.lab, Vitenskapsmuseet m.fl.

St. Olavs Hospital

 • Fremtidens Operasjonsstuer Nye fordelinger.

Nidaros Domkirke

 • Ny hovedfordeling, flere styreskap for lysstyring.

Flyhangar Ørlandet

 • Hovedfordeling og styring for slokkeanlegg.

Orkdal Kommune

 • VA-anlegg, Automasjon.

Domus Senter, Bårdshaug

 • Kjøpesenter med hovedfordelinger og flere underfordelinger.

Rica Park Hotell, Molde

 • Hovedfordelinger og 16 underfordelinger.

Melhus Videreg.skole

 • Rehab. og nye underford. 5 stk.
Ikon - Ledninger

Utstyr fra ledende leverandører

Elseko er en leverandøruavhengig virksomhet, det vil si at du som kunde kan selv påvirke valg av utstyr til din leveranse. Vi velger hovedsakelig utstyrsleverandører basert på kriterier som kvalitet, kompetanse, pris og leveringsdyktighet.