En av Midt-Norges ledende tavlebyggere og strømskinneleverandør

Elseko ble etablert i 1993, og er i dag en av Midt-Norges ledende leverandører av elektriske tavler, styresystemer og strømskinner. Vi holder til i et nytt og moderne bygg på Grønøra i Orkanger. Dette sammen med en dyktig og erfaren stab gjør oss godt rustet til å betjene en stadig økende kundeportefølge.

Elseko er kjent for funksjonelle, kostnadseffektive løsninger tilpasset individuelle behov og bruksområder. Våre kunder består av ulike profesjonelle aktører med samme utgangspunkt - de krever punktlige leveranser med riktig kvalitet.

Elseko tilbyr løsninger som alltid holder høy standard i alle ledd, fra minste komponent til komplett konstruksjon.

Kombinasjonen høy kompetanse og god leveringsdyktighet betyr at vi kan tilfredstille kundens krav til kvalitet og fleksibilitet.

Elseko skaper trygghet ved å tilby skreddersydde, pålitelige installasjoner som er avsolutt nødvendige i den daglige driften av ulike virksomheter. Engasjementet og innsatsen vi legger i alle oppdrag har gitt oss et solid omdømme.

Tjenester og løsninger

• Prosjektering - nyinstallasjon og rehabilitering

• Hovedtavler og underfordelinger

• Fordelinger - VVS og kjøl/frys
• Sikringskap
• Styreskap og pulter for prosessanlegg

• Starter skap for maritimt utstyr
• Skinnesystemer

Alle løsninger leveres med signert samsvars- erklæring og annen nødvendig dokumentasjon.

Kunder

• Elektroinstallatører

• Automasjonsleverandører • Større industribedrifter
• Utstyrsleverandører
• Private
• Landbruk
• Andre tavlebyggere